zkoušky

Části závěrečné zkoušky:

 1. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
  se provádí testem na počítači na Magistrátu města (viz adresa níže).
  Test se skládá z 25 otázek. K úspěšnému absolvování je potřeba dosáhnout min. 43 bodů z 50.
  Pokud žadatel nesplní úspěšně tuto část zkoušky, nebude moci pokračovat v dalších částech zkoušky.
  Znalosti si můžete procvičit a ověřit na adrese: etesty2.mdcr.cz.

  Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část.
  Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání neúspěšné zkoušky.
  Všechny části zkoušky je třeba úspěšně vykonat do 6 měsíců ode dne první zkoušky.
  V opačném případě musíte absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.
 2. Zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla
  pouze pro sk. C, C+E
  skládá se ústně a je potřeba správně odpovědět na 3 položené otázky (ze 45 otázek)
  Zde výukové materiály.
 3. Zkouška z praktické jízdy
Kuřim

Adresa konání závěrečné zkoušky:

Městský úřad Kuřim

Jungmannova 950/28
vchod z boku

začátek zkoušky: v přidělený termín VŽDY 7:00h

Žadatel musí mít s sebou na zkoušku:

 1. platný občanský průkaz
 2. doklad o úhradě za provedení zkoušky – VYTIŠTĚNÝ, nestačí v mobilu
 3. autoškolou potvrzenou Žádost o přijetí k výuce a výcviku – ORIGINÁL – ( zařizuje autoškola)
 4. řidičský průkaz (POUZE při rozšíření z jiných skupin)
Při přezkoušení k vrácení řidičského oprávnění mít sebou navíc:
 1. výpis z karty řidiče (v den zkoušky nesmí být starší 30 dnů
 2. lékařský posudek
 3. potvrzení o absolvovaných psychotestech a jejich výsledek
 4. soudní rozhodnutí o zákazu řízení (pokud jej žadatel obdržel)

Poplatek za řidičskou zkoušku obecnímu úřadu

(dle §39a Zákona 247/2000 Sb.)
 

 • za zkoušku z odborné způsobilosti 700,- Kč
 • za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (teorie) 100,- Kč
 • za opakovanou zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla 200,- Kč (pouze skupiny C, C+E)
 • za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400,- Kč

Poplatek za zkoušku obecnímu úřadu se hradí POUZE PŘEVODEM a NEJPOZDĚJI 3dny před závěrečnou zkouškou.
číslo účtu: 19-22824641/0100 (Komerční banka)

variabilní symbol : 135300
specifický symbol: DATUM NAROZENÍ ŽADATELE, který bude zkoušku vykonávat
zpráva pro příjemce: uvést JMÉNO, PŘÍJMENÍ a ADRESU BYDLIŠTĚ ŽADATELE, který bude zkoušku vykonávat

Vyzvednutí řidičského průkazu

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek si zajdete zažádat na Obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu.
S sebou si vezměte občanský průkaz, řidičský průkaz (v případě rozšíření), Žádost o přijetí k výuce a výcviku, dále lékařský posudek a částku na poplatek za vystavení řidičského průkazu 200,-Kč (v hotovosti).