kurzy C / D / E / T

výcvik pro získání ŘP skupin C, D, E, T a jejich kombinací

  • skupina C – opravňuje k řízení motorového vozidla s výjimkou traktoru o maximální povolené hmotnosti nad 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg
  • skupina C+E – opravňuje k řízení jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem skupiny C a přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Maximální přípustná hmotnost soupravy je neomezená.
  • skupina D – opravňuje k řízení motorového vozidla určeného pro přepravu osob s více než osmi místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kilogramů.
  • skupina T – opravňuje k řízení traktoru a pracovního samojízdného stroje, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

CENY:
nezahrnuje ceny za zkoušky (viz zkoušky)

C          20.000,- Kč
C + E    10.00,- Kč
D          21.000,- Kč
T          17.000,- Kč

PODMÍNKY PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU

  • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku (viz formuláře)
  • Lékařský posudek potvrzený praktickým lékařem ne starší jak 3 měsíce (viz formuláře)
  • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (případně prokázání vazeb)
  • Zaplacení kurzovného nebo splátky
  • Dosažení věkového limitu (viz níže)

VĚKOVÉ LIMITY:

C – 21 let nebo 18 let – při současném absolvování vstupního školení pro získání profesního průkazu řidiče, zaměstnanci vybraných bezpečnostních složek, opraváři motorových vozidel

C + E – 21 let nebo 18 let – při současném absolvování vstupního školení pro získání profesního průkazu řidiče, zaměstnanci vybraných bezpečnostních složek, opraváři motorových vozidel

D – 24 let nebo 21 let – při současném absolvování vstupního školení pro získání profesního průkazu řidiče, zaměstnanci vybraných bezpečnostních složek, opraváři motorových vozidel

D + E – 24 let nebo 21 let – při současném absolvování vstupního školení pro získání profesního průkazu řidiče, zaměstnanci vybraných bezpečnostních složek, opraváři motorových vozidel

T – 17 let, závěrečné zkoušky lze absolvovat až po dovršení věku. Výuka a výcvik může být zahájena 18 měsíců před dovršením věku.

Auta pro výcvik (viz vozový park)

C – MERCEDES
D – SCANIA
E – vlek
T – ZETOR