nejčastější dotazy

Osobně na adrese autoškoly (Karáskovo náměstí). Budete potřebovat Lékařský posudek potvrzený praktickým lékařem který není starší více jak 3 měsíce a vyplněnou Žádost o přijetí k výuce a výcviku. Oba dokumenty stáhnete zde.

Ceník naleznete přímo u popisu jednotlivých výcvikových skupin.

Ze zákonných důvodů je nutné doručit Žádost o přijetí k výuce a výcviku i Lékařský posudek v originálech, tedy osobně. Návštěva autoškoly je tedy před začátkem kurzu nutná. Platba probíhá pouze v hotovosti anebo na účet, pod variabilním symbolem, který obdržíte při přihlášení.

Poplatek 700,- Kč není zahrnut v ceně kurzu, platí se přímo Městskému úřadu, bližší info zde.

Do třetí jízdy je povinná minimální záloha ve výši 5.000,- Kč, zbytek je nutné zaplatit nejpozději při 20 jízdě. Bez zaplacení celého kurzovného nebude žák vůbec pripuštěn k závěrečným zkouškám.

Platba benefitními kartami nebo poukázkami není možná.

Cca 4-6 týdnů skupina B, skupina C cca 8 týdnů. Nicméně ještě stále délku trvání kurzu v dnešní době mohou negativně ovlivňovat restrikce spojené s nákazou Covid-19, například zákazy činnosti, karantény, pozastavení či omezení zkoušek, limity počtu žáků na učebnách apod, proto může být lhůta delší. Děkujeme za pochopení.

Buď osobně na pobočce anebo přes rezervační systém.

Pokud tuto variantu preferujete, pokusíme se maximálně vyhovět podle obsazenosti daného učitele.

Ano, a to i přesto, že se většina skupin vyučuje pomocí individuálního studijního plánu = kombinace domácího samostudia + konzultačních hodin. Konzultační hodiny probíhají na naší učebně (Karáskovo náměstí) každé pondělí a středu od 17 do 19h.

ano, ale POUZE NA DOTAZ s ohledem na aktuální kapacity učitelů, tzn. v omezené kapacitě a ne u všech skupin ŘP. Konkrétní cena bude sdělena při potvrzení cizojazyčné výuky.